Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
14.08.2022

Дата оновлення БД 12.08.2022

Пархоменко Володимир Дмитрович, д.тех.н., проф., чл.-кор. НАПНУ (Відд. педагогіки та психології вищої школи, 03.1994); Ректор Ін-ту інтелектуальної власності і права (2007-20015). Укр. ін-т науково-тех. і економічної інформації, кол. директор.
Н. 16.12.1933 (м.Ашгабат, Туркменістан); одружений; має 2 дітей.
Осв.: Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1953-58), інж.-механік; канд. дис. "Дослідження антифрикційних матеріалів, отриманих на основі фторопласту-4" (Дніпроп. хім.-технол. ін-т, 1964); док. дис. "Синтез ціанистоводневої кислоти низькотемпературної плазми" (Харків. політех. ін-т, 1975).
З 11.1952 - лаборант, Мелітопольська СШ N 89. 08.1958-08.59 - інженер, майстер, Запоріз. трансформаторний з-д. 09.1959-08.60 - інж.-конструктор, Дніпроп. проєктно-констр. бюро "Металургавтоматика". 09.1960-04.63 - аспірант, 04.1963-06.84 - асистент, доц. катедри технології неорг. речовин, декан мех. ф-ту, зав. катедри процесів і апаратів, з 1972 - ректор, Дніпроп. хім.-технол. ін-т ім. Ф.Дзержинського. 06.1984-10.91 - 1-й заст. Міністра, Міністр вищої і середньої спец. освіти УРСР. 10.1991-01.96 - 1-й заст. Голови, Держ. ком-т України з питань науки і технологій. 01.-09.1996 - заст. Голови, Держ. ком-т України з питань науки, техніки та пром. політики. 09.1996-04.97 - заст. Міністра, Мін-во України у справах науки і технологій. З 01.1997 - директор, Укр. ін-т науково-тех. і економічної інформації. Деп. ВР УРСР (1984-90). Академік АНВШУ. Чл.-кор. Академії технол. наук України.
Лавреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1992). Засл. працівник вищої школи УРСР (1979). Ордени Труд. Черв. Прапора (1981, 1985). Медаль "За доблесний труд" (1970). Грамота Президії ВР УРСР (1983). Орден "За заслуги" III ст. (05.1998). Почесна грамота КМ України (12.2003). Почесна грамота ВР України (12.2003). Відмінник освіти України (2002). Нагруд. знак "За наукові досягнення" (2005).
Автор (співав.) понад 500 наук. праць.
Захопл.: волейбол.
Контакти:


Роздрукувати довідку